CHANDRASEGARAM SIVAKKOLUNTHU we missed you akka.RIP
சிவக்கொழுந்து சண்முகராஜா குடும்ப இறுதியாக 2016 இல் சந்தித்தேன். தகப்பன் வழி உறவால் பிணைக்கப்பட்ட நாம் உறவு நினைவுகளைப் பகிர்ந்து கொண்டோம்.அன்பாக பழகும் சுபாவம் கொண்டவர்.உறவினை என்றும் உரிமையுடன் இறுகப் பற்றிப் பிடிப்பார். ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திக்கிறேன்.

Leave a comment