இ.ம.வி 100 ஆண்டு விழா கலந்துரையாடல் அறிக்கை.

By K. Nagulan On Nov. 28, 2023

Card image cap

Please double click on the image to read the report fully.

More
Idaikkadu MV 100th year Celebration Meeting report

By : K. Nagulan on Nov. 28, 2023

Card image cap

இடைக்காடு மகா வித்தியாலய பழைய மாணவர் சங்கம் -கனடா


செயற்குழு (canada)
Nov. 5, 2023


இடைக்காடு மகா வித்தியாலய பழைய மாணவர் சங்கம் -கனடா குளிர்கால ஒன்று கூடல் -2023 எமது குளிர்கால ஒன்றுகூடல் வரும் மார்கழி மாதம் 26ம் திகதி (December … More